[V]

NOTEs -from- [V]ương

nơi này có vài mẩu note với ưu điểm "link tink" và "nhảm nhí" :"> )


Bạch Thầy, con là ai?
- Con là một đứa con lai
Nửa lai Đức Phật, nửa lai Ta Bà.
Con là nửa trái me già
Nửa kia còn lại... thì là chôm chôm.
Cuộc đời con thích ôm đồm
Hai tám ngày mặn, hai hôm muối mè.
Bữa thì mặc áo hoa hoè
Đến ngày vía Bụt... ấp e Lam hiền.
Nửa mê cái cảnh chùa chiền
Nửa mê đi shop, mê tiền, mê yêu...
Con là thập cẩm, đủ điều
Nửa thương Đức Phật, nửa... thương nhiều" người ta ".
Thế Thầy là ai?
- Thầy là một cái chổi chà
Quét chùa cho sạch..., quét ra ngoài đường.
Quét chợ, rồi quét phố phường
Quét cả vui, buồn mới rụng sáng nay.
Quét lòng thế nhiễm đắm say
Quét cho tàn cuộc mộng này mới ngưng!
Quán đời, Thầy chỉ người dưng
Chỉ là hạt bụi đường trần rong chơi.
Chừng nào con được thảnh thơi
Thầy trao nghề Quét... cho đời nó thong dong.
ĐĐ_ Thích Tánh Tuệ Leave a Reply