[V]

NOTEs -from- [V]ương

nơi này có vài mẩu note với ưu điểm "link tink" và "nhảm nhí" :"> )

Nội dung Bài giảng:
+ Ý Nghĩa Việc Cầu Siêu, cúng thiết thực.
+ Các loại Vong có thể gặp - Cách hóa giải.
+ Một số hiện tượng tâm linh hay gặp.
+ Nhà có vong.
...
 

Leave a Reply