[V]

NOTEs -from- [V]ương

nơi này có vài mẩu note với ưu điểm "link tink" và "nhảm nhí" :"> )“đức năng thắng số” - Source

Lê Quý Đôn nói “ phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phí trí bất hưng, phi nông bất ổn”, tức nếu muốn giàu có, phải làm công nghiệp. Nếu muốn ổn định, phải đầu tư nông nghiệp. Muốn hưng thịnh đất nước, phải đầu tư giáo dục. Và muốn xã hội nó nhộn nhịp, người dân lanh lợi..thì phải có giao thương. - Source

Chỉ có 4 loại tài sản là vốn sống, nhân cách, thể lực và trí lực. Còn lại là phương tiện hết - Source

“Anh không làm đồ để phục vụ thị trường, mà anh phục vụ cho chính gu của anh. Một món đồ mình làm ra mà đến mình còn chẳng muốn dùng thì bán được cho ai?” Câu nói đó cứ ám ảnh tôi mãi về sau. - Source

chuyển sang chế độ làm việc: bình tĩnh, tính toán, sẵn sàng, tối giản, tối ưu – Source

Một năm cốt ở mùa xuân; Một ngày cốt ở giờ dần mà ra; Một nhà cốt ở thuận hòa; Một người cốt ở tính ta chuyên cần - Source

Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
luôn cập nhật

One Response so far.

  1. Unknown says:

    Hay quá anh ạ

Leave a Reply